Карнобат

Карнобат

Община Карнобат се намира в югоизточната част на Република България и е включена в административно-териториалните граници на Бургаска област с население от 28 843 души. По своето географско разположение общината заема значимо място в транспортно-комуникационната система на страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и запад, както и връзки към северната и южната част на България. Града е богат на исторически обекти и културни забележителности.

Средновековната крепост Маркели е измежду най-значимите в средновековната българо-византийска военно-политическа история градове. Епископско средище-един от центровете на християнизацията на Североизточна Тракия. Вписващ се в многовековната история на християнството чрез многопластов култов комплекс и най-вече с уникален раннохристиянски мартириум от ІV в.

Родната къща на писателя Димитър Полянов е единствената съхранена възрожденска къща от градски тип, строена през 70-те години на ХІХ в.

Църквата “Св. Йоан Богослов” впечатлява с оригинални архитектурни елементи и дърворезбения си иконостас – един от шедьоврите на майсторите от Дебърската школа.

Часовниковата кула, част от архитектурния ансамбъл в старинната част на града, е израз на икономическия просперитет на Възрожденския Карнобат.

Исторически музей – Карнобат – Историческият музей в гр. Карнобат е създаден през 1921 г. от Атанас Игнатиев Караиванов. Разполага с богати фондове, между които археологически паметници, свидетелствуващи за богатата култура на карнобатския край, етнографски образци, разкриващи многовековната му материална и духовна култура и природни образци.

<