Археологически разкопки

Археологическите проучвания на обекта започват през 1986 г. и продължават и понастоящем. Нейното проучване започват пионерите на българската археология Константин Иречек и братята Шкорпил. Останките от архитектурни сгради свидетелстват за съществуването на мащабен средновековен паметник. Първоначално през V в. е изграден раннохристиянски мартириум, който е без аналог на Балканския полуостров. На първо място това е многопластов християнски култов комплекс, разположен  в най-високата част на възвишението и в централната част на крепостта. Друго съществено разкритие, представляващо строителен шедьовър е водоснабдителното съоръжение – представлява сложна строителна система: кули, резервоари за вода и тунел, свързващ крепостта с реката. При археологическите проучвания се откриват не само  архитектурни останки, но и множество стрели, монети, печати, накити, интересна керамика. Оттук са и най-многобройните археологически материали от периода на Първото българско царство от цяла Североизточна Тракия.

<