История в руини

Крепостта Маркели преживява няколко големи битки, за които летописците разказват в хрониките си. На 20 юли 792 година край Маркели се разразила ожесточена битка –  българските войски начело с хан Кардам срещу византийската армия, командвана от самия император Константин VІ. Византия претърпява страшно и нечувано поражение, в което  погинали и най-видните византийски пълководци.  В “Житието на Йоаникий” се отбелязва, че в хода на битката  сам императорът бил хванат с примка, но спасен от Йоаникий. В първото десетилетие на ІХ век Маркели като погранична крепост е неизменно във взаимоотношенията между Византия и България. В 811 г. Маркели е изходната база за съсредоточаването на византийските армии при нахлуването на император Никифор І Геник в България. С големите военни успехи на хан Крум след 26 юли 811 г. е свързан и фрагмент от летописен надпис, на който се чете името Маркели.

<