Разположение

На 7,5 км западно от днешния град Карнобат се намира един от най-забележителните средновековни паметници в Южна България – мощната средновековна крепост Маркели. Град Маркели е стратегически пункт, разположен по важния път между старобългарските политически центрове Плиска и Преслав – река Дунав. От гледна точка на българската военнополитическа история и култура на Първото българско царство най-завладяващ момент в историята на Маркели е преобразуването й от ранновизантийски град в прабългарски лагер. От изградения от  хан Крум през 811г лагер България развива настъпление срещу Византия – Адрианопол, Константинопол.

<