Go2balkans

Община Карнобат участва в първото по рода си изложение за туристически исторически обекти на Балканите на 26 Ноември 2014. Събитието е насочено към популяризиране на културно-историческото наследство и природните дадености на страните от Балканския полуостров като общ, споделен ресурс, носител на общочовешки ценности. Всичко това като основа за създаването и предлагането на нови балкански комбинирани туристически турове и пакети.

Участници в първия В2В туристически форум са Национални туристически бордове и асоциации; Общини и туристически центрове; Туроператори и туристически агенти; Хотели и хотелски вериги; Оператори и доставчици на услуги, свързани с туризма; Медии и журналисти. Участието  даде възможност на Община Карнобат да представите пред участниците на В2В срещата подробна информация за потенциала и новостите за услугите, които се разкриват при крепостта Маркели. Всички посетители на Go2Bаlkans са професионалисти, които разработват и продават туристически продукти и всички срещи, професионални контакти и дискусии. Презентирането на крепостта Маркели пред специализираната публика засили интереса и информираността и подобри директните бизнес контакти с туроператори и орзанизации.

<